สินค้าของเรา

ประเภทคอนกรีต กำลังอัด (strength) และค่ายุบตัว (slump)

     ประเภทคอนกรีต กำลังอัด (strength) และค่ายุบตัว (slump) ที่นิยมใช้  
รายการที่ ประเภท ค่ากำลังอัดประลัยที่ อายุ 28 วัน (ksc.)
Cube/Cylinder
ค่ายุบตัวSlump(cm.)  
1) คอนกรีตงานก่อสร้างทั่วไป Lean concrete 7.5+/-2.5  
2) 180/140 7.5+/-2.5
3) 210/180 7.5+/-2.5
4) 240/210 7.5+/-2.5
5) 280/240 7.5+/-2.5
6) 320/280 7.5+/-2.5
7) คอนกรีตกันซึม 210/180 กันซึม 7.5+/-2.5  
8) 240/210 กันซึม 7.5+/-2.5
9) 280/240 กันซึม 7.5+/-2.5
10) 320/280 กันซึม 7.5+/-2.5
11) คอนกรีตงานปั๊ม 210/180 ปั๊ม 10.0+/-2.5  
12) 240/210 ปั๊ม 10.0+/-2.5
13) 280/240 ปั๊ม 10.0+/-2.5
14) 320/280 ปั๊ม 10.0+/-2.5
15) คอนกรีตงานปั๊มผสมกันซึม 210/180 ปั๊ม+กันซึม 10.0+/-2.5  
16) 240/210 ปั๊ม+กันซึม 10.0+/-2.5
17) 280/240 ปั๊ม+กันซึม 10.0+/-2.5
18) 320/280 ปั๊ม+กันซึม 10.0+/-2.5
19) คอนกรีต Topping 180/140 Topping 10.0+/-2.5  
20) 210/180 Topping 10.0+/-2.5
21) 240/210 Topping 10.0+/-2.5
22) 280/240 Topping 10.0+/-2.5
23) 320/280 Topping 10.0+/-2.5
24) คอนกรีตงานเข็มเจาะเล็ก 210/180 เข็มเจาะเล็ก 10.0+/-2.5  
25) 240/210 เข็มเจาะเล็ก 10.0+/-2.5
26) 280/240 เข็มเจาะเล็ก 10.0+/-2.5
27) 320/280 เข็มเจาะเล็ก 10.0+/-2.5
28) คอนกรีตงานเข็มเจาะใหญ่ 240/210 เข็มเจาะใหญ่ 17.5+/-2.5  
29) 280/240 เข็มเจาะใหญ่ 17.5+/-2.5
30) 320/280 เข็มเจาะใหญ่ 17.5+/-2.5
Visitors: 10,223